балабақшасы

Қош келдіңіздер!

«Баланы тәрбиеші дәл өзіндей қылып шығармай, заманына лайық етіп шығаруы керек»

М. Жумабаев

Ақпараттық анықтама

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің №63 «Әсем-Ай» балабақшасы» Мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорын 2011 жылдың 2-ші желтоқсанда «Балапан» бағдарламасы аясында ашылған.

Балабақша мекен-жайы: Жұбан Ана көшесі, 10 үй.

Жобалық қуаттылығы 240 орын, жас ерекшеліктеріне қарай 12 топ жасақталған. Балабақшада тәрбиелеу және білім беру жұмысы мемлекеттік тілде жүргізіледі.

Балабақшада: түзету-дамыту кабинеті, логопед кабинеті, бейнелеу өнер студиясы, психолог кабинеті, интерактивті музыкалық сауат ашу кабинеті, E-bloks кабинеті, кинозал бар. Кабинеттер қажетті әдістемелік және техникалық құралдармен толық қамтамасыз етілген: интерактивті тақта, «Сиқырлы қалам» интерактивті оқу-әдістемелік кешен, Soft-Mocart - интерактивті музыка әліппесі.

Балабақшаның негізгі бағыты баланың жеке тұлға ретінде дамуына және даму ортасына денсаулығының психофизикалық деңгейіне тиімді жағдай туғызу, мектепке дейінгі ұйымның оқу-тәрбие үдерісінде ақпараттық технологияны пайдалану. Бүгінгі таңда балабақшада 388 бала тәрбиеленуде.

Балабақшаның педагогикалық ұжымы мектепке дейінге мекемелерге арналған стандарт бойынша жұмыс атқарады. Негізгі қолданылатын бағдарламалар: «Алғашқы қадам», «Зерек бала», «Біз мектепке барамыз», «Балабақша жағдайларында 5-7 жастағы балаларды мектепке даярлау».

Педагогикалық ұжымда 37 педагог мамандар жұмыс істейді, жоғары және бірінші санатты 4 педагог жұмыс істейді. Мамандар: ән күй жетекшісі -2, жүзу жетекшісі-1, дене шынықтыру мұғалімі-2, ағылшын мұғалімі-2, дефектолог мұғалімі -1, логопед мұғалімі -1, педагог-психолог-2. Тәрбиешілер -21 адам.

Тарификационный список и штатная численность


ГККП ясли сад №63 «Әсем-Ай» был открыт 2 декабря 2011 года в рамках реализации Государственной программы «Балапан».

Расположен по адресу - г.Нұр-Сұлтан, район «Есиль», ул.Жубан Ана, 10.

Год строительства - 2011 год.

Проектная мощность рассчитана на 240 детей из расчета 12 групп по 20 человек.

Язык обучения и воспитания - государственый язык.

В детском саду имеется: коррекционный кабинет, кабинет логопеда, студия изобразительной деятельности, кабинет психолога, кабинет E-bloks, кинозал, сенсорный кабинет, бассейн. Все кабинеты оснащены методическими и техническими пособиями: интерактивная доска, интерактивный учебно-методический комплекс «Волшебная ручка», Soft-Mocart - интерактивный музыкальный комплекс.

Деятельность детского сада направлена на оказание раскрытие индивидуальных способностей ребёнка, развитии свободной личности.

На данный момент детский сад посещают 388 детей.

Педагогический коллектив детского сада осуществляет деятельность в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом дошкольного воспитания и обучения (2012 год), по программам дошкольного образования: «Алғашқы қадам», «Зерек бала», «Біз мектепке барамыз», «Балабақша жағдайларында 5-7 жастағы балаларды мектепке даярлау».

Педагогический коллектив составляет 37 педагога, с высшей и первой категорией-4 педагога. Специалистов: музыкальный руководитель-2, инструктор по плаванию-1, инструктор по спорту – 2, учитель английского языка – 2, дефектолог-1, логопед-1 , психолог -2. Воспитателей -21 человек.